Priser

Utbildning av hästar

En normal grundinkörning brukar kräva 40 till 60 hanteringar beroende på förkunskaper och lynne. Under stallperiod tillkommer uppstallningskostnad.

Pris: 400 kr/hantering

Virkeskörning och grönyteskötsel

Pris efter offert

Evenemangsuppdrag

Pris efter offert

Avel/uppfödning Nordsvensk Brukshäst

Betäckning: 3100 kr
Levande fött föl: 1000 kr
Dygnsavgift för bete: 40 kr

 
Samtliga priser är exklusive moms.

 

 

Fr.o.m. 2014 inför vi en brukarpremie!
Ägare till häst, efter någon av våra hingstar, som inkommer i Blå Basen med tävlingsresultat från lägst SM-tävling (skogs/brukskörning eller plöjning) får en brukarpremie motsvarande, avgiften för levande fött föl för aktuell häst!