Kontinuitetsskogsbruk

I vår egen skog som är ganska likåldrig kommer vi att övergå till ett kontinuitetsskogsbruk. Vi tror att det är det mest hållbara, miljövänliga och ekonomiska skogsbruket. Känner också att det passar ypperligt när man använder hästen för drivning av virket. Smidighet, minimala markskador mm är de faktorer som hästen kan bidraga med.

Kontinuitetsskogsbruk, eller hyggesfritt som det också kallas,

  • Ett mer naturnära skogsbruk.
  • Stor andel självföryngring
  • ”Det finns alltid skog att avverka”

kontinuitetsskogsbruk hyggesfritt lübeckmodellen

Mer information hittar du bl.a. här! Ecoforestry foundation

Gallringar

 

Vi utför gallringsuppdrag där vår huvudsyssla är drivningen av virket. Både från stubbe till avlägg och lunning till stickväg. Vi tillhandahåller också motormanuell avverkning eller med hjälp av underentreprenör som sköter avverkningen med gallringsskördare.