Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Vi utför bland annat virkeskörning och riskörning med häst. Även motormanuell huggning utförs efter önskemål. Fördelarna med att använda häst i skogen är många. Bland annat att det blir mindre stickvägsareal.
  • Vi skjutsar kunder med häst och vagn vid bland annat födelsedagar och bröllop. Dessutom erbjuder vi uppvisningar i allt från plöjning med häst till körning med par och 4-spann.
  • Grönyteskötsel med mera
  • Med hjälp av häst utför vi grönyteskötsel så som gräsklippning, slåtter av slåtterängar och avfallstransporter och snöröjning/halkbekämpning av trottoarer m.m.’
  • Vi har fyra godkända nordsvenska hingstar och tre avelssto.