Grönyteskötsel

Vi utför skötsel på grönytor, slåtterängar mm allt med hästen som drivkraft. Vi gör detta mestadels inom 10 mils radie från Vittsjö men även längre iväg ibland.

Vi klipper gräs med cylinderklippare för bästa resultat. Vi har en klippbredd upp till 2,5m.

Slåtter sker med en dubbelkniv med en arbetsbredd på 1,6m. Vi samlar även ihop gräs och forslar bort från ängen med hästarna om så önskas.

Vi kan även hjälpa till med mekanisk ogräsbekämpning i grusgångar, odlingar mm

Kontakta oss vid intresse