Torp-Bult 2120 22-17-5111

u. Torp-Unita 22941 e. Boké 1979

Stamtavla

Bult är född 2017. Mor är Superelitstoet Torp-Unita 22941
Han är med i unghingstprojektet och gjorde sitt FKP på Grevagården 2020 med 23 poäng
Extriör:
Rastypisk, välutvecklad hingst med fina linjer. Bra framparti och djup. Benad till storleken, rättställd. Taktmässig skritt med bra mekanik. Markbunden trav.
9,8,8,9,7 = 41 Tilldelad avelsvärderingsklass B tom 2020

Han går både enbett, par under sin utbildning, fått hjälpa till lite i vårbruket.