Skogstjänster

Som skogsliga tjänster nischar vi in oss på kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt) där vi tycker hästen har en given plats.

Vi jobbar efter principerna enligt Lübeckmodellen, ett ekosystembaserat skogsbruk. Läs gärna mer om det här.

Vi utför rådgivning huggning utkörning till avlägg i nära kontakt med dig som markägare.

Vi utför också gallringar enligt trakthyggesbruk och dina önskemål.

Vi samarbetar med Stenlyckan Skog & Häst, Anders Svensson och Åsa Zetterquist.

Kontinuitetsskogsbruk

I vår egen skog som är ganska likåldrig kommer vi att övergå till ett kontinuitetsskogsbruk. Vi tror att det är det mest hållbara, miljövänliga och ekonomiska skogsbruket. Känner också att det passar ypperligt när man använder hästen för drivning av virket. Smidighet, minimala markskador mm är de faktorer som hästen kan bidraga med.

Kontinuitetsskogsbruk, eller hyggesfritt som det också kallas,

  • Ett mer naturnära skogsbruk.
  • Stor andel självföryngring
  • ”Det finns alltid skog att avverka”

Mer information hittar du bl.a. här! Ecoforestry foundation

Gallringar

Vi utför gallringsuppdrag där vår huvudsyssla är drivningen av virket. Både från stubbe till avlägg och lunning till stickväg. Vi tillhandahåller också motormanuell avverkning eller med hjälp av underentreprenör som sköter avverkningen med gallringsskördare.