Torp-Sund 1972

u. Torp-Unita 22941 e. Sickel (W) 1894

Sund är född 2003 här hos oss och är den som, i särklass, används mest till all typ av körning. Har varit med och tävlat i både distrikt och nationell nivå, i plöjning och skogskörning. Som ung tävlades han även i sportkörning, men de senare åren har tiden inte räckt till. Han går både enbett och spann.

Sund fick vi ta bort 2016 pga en skada.

Brukstävlingar Sund deltagit i:

2013 Strängnäs Hästplöjning SM Placering 3 av 9
2014 DM Skåne/Blekinge Skogskörning DM 1 av 8
2014 SM, Wärnanäs Hästplöjning SM 5 av 11
2014 Skåne/Blekinge Brukskörning DM 3 av 5
2014 Skåne/Blekinge Hästplöjning DM 1 av 2